Τοπικά προιόντα


Τοπικά προιόντα
Η οικονομία της περιοχής βασίζεται στη γεωργία. Το χωριό είναι ιδιαίτερα εύφορο. Σ` αυτό καλλιεργούνται ελιές συμβατικής και βιολογικής καλλιέργειας που είναι η βασική καλλιέργεια 77% , εσπεριδοειδή, αμπέλια, κηπευτικά όπως ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες, φασολάκια, πιπεριές, …, σε θερμοκήπια και υπαίθριες καλλιέργειες και ρόδια.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΛΙΑΣ 337
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 138.209
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 7.691

Τα προϊόντα, τόσο οι βρώσιμες ελιές όσο και το λάδι είναι πολύ υψηλής ποιότητας . Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται είναι η Αμφίσσης, η Καλαμών και η Λαδοελιά.
Το αμπέλι κυριαρχούσε στις καλλιέργειες του χωριού από αρχαιοτάτων χρόνων.
Μετά τη μαζική εκρίζωση των παλαιών αμπελιών τη δεκαετία του 1960, λόγω της φιλοξήρας, οι βασικές αυτές ποικιλίες αντικαταστάθηκαν από τα γαλλικά, το ροδίτη και το σαββατιανό. Σήμερα οι αρχαίες ποικιλίες εξακολουθούν να υφίστανται, σε πολύ μικρό όμως αριθμό και μόνο στα αμπέλια που φυτεύτηκαν με άγρια υποκείμενα (αμερικάνικα) και εμβολιάσθηκαν στη συνέχεια με μόσχευμα από τα παλαιά. Με την οικουμενικότητα του εμπορίου, οι ανάγκες για ποιοτικά κρασιά, οδήγησαν στο φύτεμα πολλών ποικιλιών, όπως καπερνέ, μοσχάτα, ασύρτικα κ.λ.π.